ტროფეი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ტროფეი შეიძლება აღნიშნული იყოს:

იხილეთ აგრეთვე