ტროპიკული თვედედამიწის ირგვლივ მთვარის გარემოქცევის პერიოდი, ათვლილი გაზაფხულის ბუნიობის წერტილის მიმართ. შეიცავს 27,321582 საშუალო მზისიერ დღე-ღამე.

ლიტერატურარედაქტირება