ტრიპოლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტრიპოლი შეიძლება აღნიშნავდეს: