ტრინომიალური ნომენკლატურა

ტრინომიალური ნომენკლატურა გამოიყენება ბიოლოგიური ქვესახეობების დასახელებისათვის. ცხოველებისთვის ტრინომიალურ ნომენკლატურაში გვარის და სახეობის სახელებს რომელსაც მოცემული ქვესახეობა ეკუთვნის მოსდევს საკუთრივ ქვესახეობის სახელი.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება