სამობითი რიცხვი

(გადამისამართდა გვერდიდან ტრიალი)

სამობითი რიცხვი, ანუ ტრიალი გრამატიკაში რიცხვის კატეგორიას აღნიშნავს. სამობითი რიცხვი იშვიათად გვხვდება. იგი ცოცხალ ენათა შორის ავსტრალიისა და ასტრონეზიულ ენებშია შემორჩენილი. (იხილეთ მაგალითად სურსუნგა ენის ნაცვალსახელთა სისტემა.)

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება