ტაბახმელა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტაბახმელა შეიძლება აღნიშნავდეს: