ტაბაწყური (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი ტაბაწყური შეიძლება აღნიშნავდეს: