სურახანი (აღსუ)

სოფელი აზერბაიჯანში, აღსუს რაიონი.