სტატვოლტი (ქართული შემოკლება სტატვ, საერთაშორისო statV) არის ძაბვისა და ელექტრომამოძრავებელი ძალის ერთეული სანტიმეტრი-გრამი-წამი ერთეულთა სისტემის სხვადასხვა ვარიანტებში, მაგალითად გაუსის ერთეულთა სისტემაში. სტატკულონი წარმოებული სიდიდეა.

სტატვოლტი
სტანდარტი: გაუსის სისტემის წარმოებული ერთეული.
სიდიდე: ძაბვა, ელექტრომამოძრავებელი ძალა.
სიმბოლო (ქართ): სტატვ
სიმბოლო (საერთ): statV
ეპონიმი: ალესანდრო ვოლტა
ეკვივალენტები:
SI სისტემის ერთ. 299.79 ვოლტი.


SI სისტემის შესაბამისი ერთეულია ვოლტი. კავშირი ამ ერთეულებს შორის ასეთია

1 სტატვ = 299.792458 ვ.