მომხმარებლის წვლილი

30 მაისი 2006

29 აპრილი 2006

6 აპრილი 2006

5 აპრილი 2006

31 იანვარი 2006

30 იანვარი 2006

29 იანვარი 2006

17 დეკემბერი 2005

15 დეკემბერი 2005

5 დეკემბერი 2005

3 დეკემბერი 2005