სვიატოსლავ იგორის ძეკიევის რუსეთის დიდი მთავარი 957-972 წლებში. მხედართმთავარი. მისი მმართველობის დროს კიევის რუსეთმა დიდ წარმატებას მიაღწია. გაანადგურა ხაზართა სახაკანო X საუკუნის 60-იან წლებში, ილაშქრა კამის ბულგართა და კავკასიის წინააღმდეგ. ბულგარეთის შემდეგ წამოიწყო ლაშქრობა ბიზანტიის წინააღმდეგ, მაგრამ დამარცხდა. მოკლეს პაჭანიკებმა.

სვიატოსლავისა და იოანე ციმისკეს შეხვედრა.

ლიტერატურა რედაქტირება