საქართველოს სსრ სახელმწიფო ჰიმნი

საქართველოს სსრ სახელმწიფო ჰიმნი — საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო ჰიმნი 1944—1991 წლებში. მუსიკის ავტორი — ოთარ თაქთაქიშვილი. ტექსტის ავტორები — გრიგოლ აბაშიძე და ალექსანდრე აბაშელი.

ჰიმნის ჩანაწერი
საქართველოს სსრ სახელმწიფო ჰიმნის ნოტები
ქართული ტექსტი ტრანსლიტერაცია
იდიდე მარად, ჩვენო სამშობლოვ,
გმირთა კერა ხარ გაუქრობელი,
ქვეყანას მიეც დიდი სტალინი
ხალხთა მონობის დამამხობელი.
შენი ოცნება ასრულდა,
რისთვისაც სისხლი ღვარეო,
აყვავდი, ტურფა ქვეყანავ
ილხინე, ქართველთ მხარეო.
დიდი ოქტომბრის შუქით ლენინმა
შენ გაგინათა მთები ჭაღარა,
სტალინის სიბრძნემ ძლევით შეგმოსა
გადაგაქცია მზიურ ბაღნარად.
მოძმე ერების ოჯახში
დამკვიდრდი, გაიხარეო,
აყვავდი, ტურფა ქვეყანავ
ილხინე, ქართველთ მხარეო.
უხსოვარ დროდან ბრწყინავდა შენი
აზრი, ხმალი და გამბედაობა,
დღეს შენს დიდებას, ნათელ მომავალს
სჭედს სტალინური წრთობის თაობა.
საბჭოთა დროშა დაგნათის,
მზესავით მოელვარეო,
აყვავდი, ტურფა ქვეყანავ
ილხინე, ქართველთ მხარეო.
idide marad, chveno samshoblov,
gmirta k’era khar gaukrobeli,
kveq’anas miets didi st’alini
khalkhta monobis damamkhobeli.
sheni otsneba asrulda,
ristvisats siskhli ghvareo,
aq’vavdi, t’urpa kveq’anav
ilkhine, kartvelt mkhareo.
didi okt’ombris shukit leninma
shen gaginata mtebi ch’aghara,
st’alinis sibrdznem dzlevit shegmosa
gadagaktsia mziur baghnarad.
modzme erebis ojakhshi
damk’vidrdi, gaikhareo,
aq’vavdi, t’urpa kveq’anav
ilkhine, kartvelt mkhareo.
ukhsovar drodan brts’q'inavda sheni
azri, khmali da gambedaoba,
dghes shens didebas, natel momavals
sch’eds st’alinuri ts’rtobis taoba.
sabch’ota drosha dagnatis,
mzesavit moelvareo,
aq’vavdi, t’urpa kveq’anav
ilkhine, kartvelt mkhareo.

პოსტ-სტალინური ვერსია

რედაქტირება
ქართული ტექსტი ტრანსლიტერაცია
იდიდე მარად, ჩემო სამშობლოვ,
გმირთა კერა ხარ განახლებული,
დიად პარტიის ნათელი აზრით
ლენინის სიბრძნით ამაღლებული.
შენი ოცნება ასრულდა,
რისთვისაც სისხლი ღვარეო,
მშრომელი კაცის მარჯვენით
აყვავებულო მხარეო.
დიდი ოქტომბრის დროშის სხივებმა
შენ გაგინათეს მთები ჭაღარა,
თავისუფლებამ და შემართებამ
გადაგაქციეს მზიურ ბაღნარად.
მოძმე ერების ოჯახში
ამაღლდი, გაიხარეო,
მეგობრობით და გმირობით
გამარჯვებულო მხარეო.
უხსოვარ დროდან ბრწყინავდა შენი
აზრი, ხმალი და გამბედაობა,
დღეს საქართველოს ნათელ მომავალს
სჭედს ლენინური წრთობის თაობა.
კომუნიზმის მზე დაგნათის,
კაშკაშა, მოელვარეო,
იდიდე მრავალჟამიერ,
ჩემო სამშობლო მხარეო!
idide marad, chemo samshoblov,
gmirta k’era khar ganakhlebuli,
diad p’art’iis nateli azrit
leninis sibrdznit amaghlebuli.
sheni otsneba asrulda,
ristvisats siskhli ghvareo,
mshromeli k’atsis marjvenit
aq’vavebulo mkhareo.
didi Okt’ombris droshis skhivebma
shen gaginates mtebi ch’aghara,
tavisuplebam da shemartebam
gadagaktsies mziur baghnarad.
modzme erebis ojakhshi
amaghldi, gaikhareo,
megobrobit da gmirobit
gamarjvebulo mkhareo.
ukhsovar drodan brts’q'inavda sheni
azri, khmali da gambedaoba,
dghes Sakartvelos natel momavals
sch’eds Leninuri ts’rtobis taoba.
k’omunizmis mze dagnatis,
k’ashk’asha, moelvareo,
idide mravalzhamier,
chemo samshoblo mkhareo!

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება
საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნები
  დიდება (1918–1922)
  საქართველოს სსრ-ის ჰიმნი (1944–1991)
  დიდება (1990–2004)
  თავისუფლება (2004– დღემდე)
დაფა: იხ.  განხ.  რედ.