ტერმინს „საუკუნე“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ საუკუნე (მრავალმნიშვნელოვანი).

საუკუნე (ასწლეული)დროის საზომი ერთეული, რომელიც 100 წელიწადს უდრის.

გრიგორიანულ კალენდარში არ არსებობს 0-ოვანი საუკუნე, საუკუნეების ათვლა იწყება I საუკუნიდან, ხოლო მის წინ არის ძვ. წ. I საუკუნე.