მთავარი მენიუს გახსნა

სამოელი

მრავალმნიშვნელოვანი

სამოელი შეიძლება აღნიშნავდეს: