სამნიტები — ერი ცენტრალური იტალიის სამხრეთ ნაწილში. ძვ. წ. IV საუკუნის ბოლოს საბოლოოდ დაემორჩილნენ რომაელებს. ტერმინი თავიდან გამოიყენა უილიამ სმითმა და ის მოიცავდა: საბინებს, მარსებს, მარუჩინებს და ვესტინებს.[1] პლინიუს უფროსი ერთ პარაგრაფში ამბობს რომ სამნიებიც აგრეთვე სამნიტები არიან.[2] რასაც სტრაბონიც აასტურებს.[3] საბელუსი ტიტუს ლივიუსთან და სვა ლათინურ მწერლებთან მოხსენიებულია როგორც სამნიტების ზედსართავი სახელი და არა როგორც ნაციის სახელი.[4]

სამნიტი ჯარისკაცის კომიკური გამოსახულება
  1. vol. i. p. 91; უილიამ სმიტი, ბერძნულ რომაული გეოგრაფიის ლექსიკონი, "Sabini".
  2. პლინიუს უფროსი H.N., iii. 12. §. 17
  3. Strabo, volume v.
  4. Liv. viii. 1, x. 19