საბინები ანუ სამხრეთ პიტენებიიტალიური ენის ჯგუფის ხალხი (იტალიკები). მათი ენა ენათესავება ოსკურ და უმბრულ ენებს, უფრო შორეულად ლათინურ ენასაც.

სანკუსის (იმედის და ერთგულების ღმერთი) ძეგლი მისთვის მიძღვნილი სალოცავიდან, ქალაქი კვირინალის მიდამოებში

საბინური წარმოშობის რომაელები რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება