სამარა (მცხეთის მამასახლისი)

სამარა — მცხეთის უკანასკნელი მამასახლისი, ფარნავაზ I-ის ბიძა (მამის ძმა), მოიკლა ალექსანდრე მაკედონელის მიერ მცხეთის აღებისას.

სამარა
მცხეთის უკანასკნელი მამასახლისი
მმართ. დასაწყისი: ძვ. წ. 355
მმართ. დასასრული: ძვ. წ. 326
პირადი ცხოვრება
დაბ. თარიღი: ძვ. წ. IV საუკუნე
გარდ. თარიღი: ძვ. წ. 326
გარდ. ადგილი: მცხეთა

ისტორიული წყაროებირედაქტირება

მეფეთა ცხოვრება[1]
 
„მას ჟამსა შინა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შინა, რომელსა ერქუა სახელი ფარნავაზ. ესე ფარნავაზ იყო მამულად ქართველი, ნათესავი უფლოს მცხეთოსის ძისაჲ, და დედულად სპარსი ასპანელი. და იყო იგი ძმისწული სამარისი, რომელი მოსლვასა მას ალექსანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ იყო. ესე სამარ და ძმაჲ მისი, მამაჲ ფარნავაზისი, მოკლულ იყო ალექსანდრესგან. ხოლო დედასა ფარნავაზისსა წარეყვანა ფარნავაზ, სამისა წლისა ყრმაჲ, და შევლტოლილ იყო კავკასიად, და მუნ აღზრდილ იყო; და მოსრულ იყო მცხეთასა, მამულსა თჳსსა.“
ივერიის ისტორია (თეიმურაზ ბატონიშვილი)[2]
 
„იყო ვინმე ჭაბუკი სახელოვანი ქართველთაგან ძე ერის-მთავრისა, ესე იგი მამასახლისისა, ძმისწული სამარა მცხეთისა მამასახლისისა...

სქოლიორედაქტირება