როსტომი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი როსტომ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: