პროგრესი (ლათ. progressus, მოძრაობა წინ, წარმატება) — განვითარება, წინსვლა; განვითარების უფრო დაბალი საფეხურებიდან უფრო მაღალ საფეხურებზე გადასვლა. საწინააღმდეგო ცნებაა რეგრესი.