პოტენციალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ბიოლოგიარედაქტირება

მათემატიკარედაქტირება

ფიზიკა და ქიმიარედაქტირება

ელექტრომაგნიტური პოტენციალი შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგი შემადგენლობით
კერძოდ, მუდმივი ველისათვის ან პირობებში, სადაც შეიძლება უგულვებელყოფილი იქნას მათი ცვლილების სიჩქარე, ელექტრული პოტენციალი გამოდის როგორც
  • თეორიულ ფიზიკაში სიტყვა პოტენციალი გამოიყენება მეტწილად აბსტრაქტულად, იმავე გაგებით, როგორც მიღებულია მათემატიკაში.
  • ასევე თეორიულ ფიზიკაში ტერმინი პოტენციალი არც თუ ისე იშვიათად გამოიყენება როგორც პოტენციური ენერგიის მოკლე სინონიმი.

სხვა მნიშვნელობებირედაქტირება