ახმეტის რაიონი - გურჯაანის რაიონი - დედოფლისწყაროს რაიონი - თელავის რაიონი - ლაგოდეხის რაიონი - საგარეჯოს რაიონი - სიღნაღის რაიონი - ყვარლის რაიონი

ისტორიული რეგიონები

გარეკახეთი (მდინარე ივრის შუა წელი) - ქიზიყი (მდინარე ივრის ქვემო წელი) - შიგნიკახეთი (მდინარე ალაზნის მარჯვენა სანაპირო) - გაღმამხარი (მდინარე ალაზნის მარცხენა სანაპირო)