პნიქტოგენის ჰიდრიდი ან წყალბადის პნიქტიდიბინარული ნაერთი, შედგება წყალბადისა და პნიქტოგენის ატომებისგან (აზოტი, ფოსფორი, დარიშხანი, სტიბიუმი და ბისმუტი), რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდებიან კოვალენტური ბმით.

ამიაკი, ფოსფინი და არსინი, სამი მარტივი პნიქტოგენის ჰიდრიდი.

პნიქტოგენის ტრიჰიდრიდებირედაქტირება

პნიქტოგენის ტრიჰიდრიდების ზოგადი ქიმიური ფორმულაა XH3 (ნაკლებად გავრცელებული ფორმაა H3X), სადაც X რომელიმე პნიქტოგენია. აქვთ სამკუთხა პირამიდის მსგავსი სტრუქტურა. არიან არასტაბულირი და მომწამლავი ნივთიერებები.

ნივთიერების სახელი ქიმიური ფორმულა აგებულება 3D მოდელი
აზოტის ჰიდრიდი
ამიაკი
(აზანი)
NH3
 
 
ფოსფორის ჰიდრიდი
ფოსფინი
(ფოსფანი)
PH3
 
 
დარიშხანის ჰიდრიდი
არსინი
(არსანი)
AsH3
 
 
სტიბიუმის ჰიდრიდი
სტიბინი
(სტიბანი)
SbH3
 
 
ბისმუტის ჰიდრიდი
ბისმუტინი
(ბისმუტანი)
BiH3
 
 


ლიტერატურარედაქტირება

  • Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8.