პიერ ჟმაიელი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გემაიელი, პიერ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: