პარხალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

პარხალი შეიძლება აღნიშნავდეს: