ორხევი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ორხევი შეიძლება აღნიშნავდეს: