ნუმიტორიალბა-ლონგას ლეგენდარული მეფე, რომულუსის და რემუსის პაპა.

ნუმიტორს ტახტი მისმა ძმამ ამულეუსმა წაართვა და მოკლა მისი ვაჟები, ხოლო ქალიშვილი რეა სილვია კი ვესტას ქურუმად აქცია.