ნობათი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ნობათი შეიძლება აღნიშნავდეს: