ნიღაბი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ნიღაბი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ნიღაბი - მიცვალებულის სახეზე დასაფარავი
  • ნიღაბი - თეატრში იყენებენ
  • ნიღაბი - ხალხური ან რელიგიური დღობებისათვის განკუთვნილი

კინორედაქტირება