ნინოშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

ნინოშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს:

აგრეთვე