ნიკოლოზ ჭავჭავაძე

მრავალმნიშვნელოვანი

ნიკოლოზ ჭავჭავაძე, ამ სახელითა და გვარით რამდენიმე პიროვნებაა ცნობილი: