ნიდერლანდისტიკა (აგრეთვე ნედერლანდისტიკა = ნიდერლანდ. Neerlandistiek, გერმ. - Niederlandistik) წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევითსა და საუნივერსიტეტო-სასწავლო დარგს, რომელიც დაკავებულია ნიდერლანდური და ფლამური ენათმეცნიერებით, ლიტერატურით, ქვეყანათმცოდნეობით, საზოგადოებითა და კულტურით.

ნიდერლანდისტიკა - საუნივერსიტეტო დისციპლინა რედაქტირება

ნიდერლანდისტიკა საუნივერსიტეტო დისციპლინას წარმოადგენს მხოლოდ გერმანულენოვანი ქვეყნების 20-ზე მეტ უნივერსიტეტში (მიუნსტერში, გერმერსჰაიმში, აახენში, კელნში, კილში, ჰილდესჰაიმში, ბერლინში, ოლდენბურგში, ვენაში, ციურიხში ა.შ..) და ბარდება როგორც მთავარი სპეციალობა ანდა როგორც მეორე სპეციალობა. გარდა ამისა, ნიდერლანდური ენის შემსწავლელი კურსები გერმანისტიკის ფაკულტეტებზე შეიძლება ჩაითვალოს განვლილ სასწავლო მოდულად.

ნიდერლანდისტიკა დანერგილია ინგლისურენოვან სამყაროშიც (დიდი ბრიტანეთი და აშშ) დანერგილი და სლავურენოვან სამყაროში იპოვებს თავის ადგილს, განსაკუთრებით ევროკავშირის გაფართოებასთან (იხ. ევროკავშირის ენები) ერთად შეიძინა მისმა შესწავლა მეტი მნიშვნელობა.

პუბლიკაციები რედაქტირება

 • Niederländisch lernen: Warum und Wie?; Reiner Arntz und Jos Wilmots, Universität Hildesheim sowie Universität Hasselt, 2005 (24 S.)
 • Jos Wilmots & Jos de Rooij: Voor wie Nederland en Vlaanderen wil leren kennen, Diepenbeek, Belgien, 1978
 • ders.: Voor wie al wat Nederlands kent, Diepenbeek Belgien, 1980,
 • P.C. Paardekooper: Beknopte a.b.n. spraakkunst, Antwerpen Amsterdam

დარგის სპეციალური სამეცნიერო პერიოდიკა რედაქტირება

 • Forum der Letteren
 • De Gids
 • Levende Talen
 • Literatuur
 • Nachbarsprache Niederländisch
 • Nederlandse letterkunde
 • Nederlandse taalkunde
 • Neerlandia
 • Neerlandica extra muros
 • De Nieuwe Taalgids
 • Onze Taal
 • Spektator
 • Taal en tongval
 • Tijdschrift voor literatuurwetenschap
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

ელექტრონულ ჟურნალებზე პირდაპირი წვდომა შესაძლებელია ნიდერლანდისტიკა, აფრიკაანსი, ფრიზიული[მკვდარი ბმული] ელექტრონული ჟურნალების ბიბლიოთეკის (ე-ცეტ-ბე EZB) მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს ბენელუქსის სპეციალური ვირტუალური ბიბლიოთეკის (ViFa)-ის ნაწილს.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

 • Vekeman, Herman., Ecke, Andreas: "Geschichte der niederländischen Sprache", Bern 1992