ნიგერი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ნიგერი შესაძლოა აღნიშნავდეს:

შეადარეთ ასევე: