ნესტან-დარეჯანი (ლიტერატურული გმირი)

ნესტან-დარეჯანი არის ავტორის (შოთა რუსთაველი) მიერ შექმნილი, გამოგონილი გმირი პოემაში „ვეფხისტყაოსანი“. ნესტანის მამაა ფარსადანი, ინდოეთის მეფე. მიჯნური კი — ტარიელი, პოემის მთავარი გმირი.