ნაოჭა-ლოდა მთებიმთები, რომლებიც აგებულია ახალგაზრდა რღვევების გასწვრივ ბელტებად დატეხილი და სხვადასხვა სიმაღლეზე აიდული დანაოჭებული შრეებით. ნაოჭა-ლოდა მთები გავრცელებულია გეოსინკლინიკური და აქტივიზირებული ბაქნური ზონების ფარგლებში. ნაოჭა-ლოდა მთებია მაგ., ტიან-შანი, ალთაი.

ლიტერატურარედაქტირება