მუხური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მუხური შეიძლება აღნიშნავდეს: