მუხლი

მრავალმნიშვნელოვანი

მუხლი შეიძლება აღნიშნავდეს: