მუშური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მუშური შეიძლება აღნიშნავდეს: