*სახელი": თეკლა
  • დაბადების თარიღი: 18 ივნისი 2008
  • დაბადების ადგილი’’: ქუთაისი.

...