• სახელი: ირაკლი
  • გვარი: კობიაშვილი
  • დაბადების თარიღი: 1979 1 იანვარი
  • პროფესია: პროგრამისტ-ფრენოლოგი
  • ვებ გვერდი: www.faskunji.com