დავით კვანჭახაძე


Magna Carta (British Library Cotton MS Augustus II.106).jpg

ამხანაგი პენსიონერების ინიციატივით და დამფუძნებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, კანონიერი ქურდების შესახებ შესანიშნავი სტატიის დაწერისთვის, ნორჩი რედაქტორი დკვანჩი წახალისდა ენციკლოპედისტთა საზოგადოების პიონერთა რიგში ჩარიცხვით.

რეზოლუცია №6. დასტურდება დიდი პერგამენტით. ენციკლოპედისტთა საზოგადოების დამფუძნებელი საბჭო/ სწავლული ენციკლოპედისტი Dimitri (Tamok) 18:57, 24 სექტემბერი 2006 (UTC)