დავით კვანჭახაძე


ამხანაგი პენსიონერების ინიციატივით და დამფუძნებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, კანონიერი ქურდების შესახებ შესანიშნავი სტატიის დაწერისთვის, ნორჩი რედაქტორი დკვანჩი წახალისდა ენციკლოპედისტთა საზოგადოების პიონერთა რიგში ჩარიცხვით.

რეზოლუცია №6. დასტურდება დიდი პერგამენტით. ენციკლოპედისტთა საზოგადოების დამფუძნებელი საბჭო/ სწავლული ენციკლოპედისტი Dimitri (Tamok) 18:57, 24 სექტემბერი 2006 (UTC)