• დაბადების თარიღი, ადგილი: 29 ნოემბერი 1961, თბილისი
  • განათლება:
    • მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოფიზიკოსი
    • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტი
  • მუშაობის გამოცდილება: ასოცირების შეთანხმება, მომხმარებელთა დაცვა, გარემოს დაცვა, სამთავრობო, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებში
  • მუშაობს დღეს: საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი, http://www.csrdg.ge/ https://www.asocireba.ge/


ახალი სტატიები:რედაქტირება