მოლეკულური გეომეტრიაატომთა სამგანზომილებიანი მოწყობა ,რომელიც მოლეკულას წარმოადგენს. იგი მოიცავს მოლეკულის ზოგად ფორმას, ბმის სიგრძეს, ბმის კუთხეს და ნებისმიერ სხვა გეომეტრიულ პარამეტრებს, რომელიც თითოეულ ატომს განსაზღვრავს. მოლეკულური გეომეტრია გავლენას ახდენს ნივთიერების ისეთ თვისებებზე, როგორებიცაა: სტაბილურობა, პოლარობა , ფერი , მაგნეტიზმი ,ბიოლოგიური აქტიურობა[1][2][3] და აგრეგატული მდგომარეობა. მოლეკულათა ანალიზი ხდება სპექტროსკოპიული და დიფრაქციული მეთოდებით.

წყლის მოლეკულის გეომეტრია

სქოლიორედაქტირება

  1. McMurry, John E. (1992), Organic Chemistry (3rd ed.), Belmont: Wadsworth, ISBN 0-534-16218-5
  2. Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
  3. Alexandros Chremos; Jack F. Douglas (2015). "When does a branched polymer become a particle?". J. Chem. Phys. 143: 111104. Bibcode 2015JChPh.143k1104C. . PMID 26395679.