მოლეკულა — მოცემული ნივთიერების უმცირესი ფორმა. მოლეკულები შედგებიან მინიმუმ ორი ატომისგან, რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდებიან ქიმიური კავშირით.[1][2][3][4][5][6] მოლეკულები არიან ნეიტრალური მუხტის მატარებლები.

სამ განზომილებიანი გამოსახულება მარცხნივ და ცენტრში. ორ განზომილებიანი მარჯვნივ.
  1. [1]
  2. Pauling, Linus (1970). ზოგადი ქიმია. ნიუ-ორკი: Dover Publications, Inc.. ISBN 0-486-65622-5. 
  3. Ebbin, Darrell, D. (1990). ზოგადი ქიმია, III გამოცემა. ბოსტონი: Houghton Mifflin Co.. ISBN 0-395-43302-9. 
  4. Brown, T.L. (2003). ქიმია – ცენტრალური მეცნიერება, IX გამოცემა.. ნიუ-ჯერსი: Prentice Hall. ISBN 0-13-066997-0. 
  5. Chang, Raymond (1998). ქიმია, VI გამოცემა.. ნეუ-ორკი: McGraw Hill. ISBN 0-07-115221-0. 
  6. Zumdahl, Steven S. (1997). ქიმია, IV გამოცემა.. ბოსტონი: Houghton Mifflin. ISBN 0-669-41794-7.