მოზაიციზმი განისაზღვრება, როგორც, სულ მცირე ორი უჯრედული ხაზის არსებობა ინდივიდში ან ქსოვილში,რომლებიც გენეტიკურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, მაგრამ აქვთ საერთო წარმომავლობა– ვითარდებიან ერთი ზიგოტიდან. მოზაიციზმი ქალებში სომატური უჯრედების ორ განსხვავებულ პოპულაციას წარმოშობს. ერთი პოპულაცია მამისეული წარმოშობის აქტიურ X ქრომოსომას შეიცავს, მეორე– დედისეულს. ზოგადად, მუტაციები ჩნდება ერთეულ უჯრედებში განვითარების პრენატალურ ან პოსტნატალურ სტადიებზე და დასაბამს აძლევს უჯრედულ კლონებს, რომლებიც გენეტიკურად განსხვავდებიან ზიგოტისაგან.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Карамышева Т. В., Матвеева В. Г., Шорина А. Р., Рубцов Н. Б. Клинический и молекулярно-цитогенетический анализ редкого случая мозаицизма по частичной моносомии 3р и частичной трисомии 10q у человека. Генетика, 2001, 37, 811—816.
  • Ворсанов С. Г., Юров Ю. Б., Александров И. А. и др. Молекулярно-цитогенетическая диагностика наследственных болезней, связанных с различными аномалиями хромосом Х. Педиатрия 1989; 1: 78-80.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება