ქსოვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ქსოვილი შეიძლება აღნიშნავდეს: