ქსოვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

ქსოვილი შეიძლება აღნიშნავდეს: