ქსოვილი — მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში აგებულებითა და ფუნქციებით მსგავსი უჯრედების და მათ შორის არსებული უჯრედგარე სივრცის ერთიანობა. ადამიანის და ცხოველთა ქსოვილების აგებულებას შეისწავლის ჰისტოლოგია.

ცხოველისა და ადამიანის ორგანიზმებში გამოყოფენ ოთხ ძირითად ტიპს:

მცენარეთა ორგანიზმებში განასხვავებენ ქსოვილთა ხუთ ძირითად სახეობას:

მცენარეთა ორგანიზმში ქსოვილები ასევე შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად:

ლიტერატურა რედაქტირება