ქსოვილი (ბიოლოგია)

ქსოვილი — მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში აგებულებითა და ფუნქციებით მსგავსი უჯრედების და მათ შორის არსებული უჯრედგარე სივრცის ერთიანობა. ადამიანის და ცხოველთა ქსოვილების აგებულებას შეისწავლის ჰისტოლოგია.

Plant cell type sclerenchyma fibers.png

ცხოველისა და ადამიანის ორგანიზმებში გამოყოფენ ოთხ ძირითად ტიპს:

მცენარეთა ორგანიზმებში განასხვავებენ ქსოვილთა ხუთ ძირითად სახეობას:

მცენარეთა ორგანიზმში ქსოვილები ასევე შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად:

ლიტერატურარედაქტირება