სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ მიმომხილველი.

„მიმომხილველი“საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ორგანო. გამოვიდა 1926 წელს, მხოლოდ I წიგნი. გამომცემელი — საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება. დაბეჭდილის ივანე ჯავახიშვილის, კ. კეკელიძის, გ. ახვლედიანის, ამერიკელი პროფესორის რ. ბლეიკის და სხვა ავტორების წერილები.

ლიტერატურა რედაქტირება