მილი... (ქართული აღნიშვნა ; საერთაშორისო m) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 10-3 (1/1000, ერთი მეათასედი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ლათინურიდან — mille (ათასი).

მაგალითებირედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება