მთისძირი

მრავალმნიშვნელოვანი

მთისძირი შეიძლება აღნიშნავდეს: