მეღვინეთუხუცესი (თანამდებობა)

მეღვინეთუხუცესიმეღვინეთა უფროსი, საღვინის (ღვინის შემოსავლისა და ჭურჭელ-სამსახურებლის შესანახი განსაკუთრებული დაწესებულების) უზენაესი გამგე და ღვინის გადასახადის უმაღლესი მეთვალყურე ძველ საქართველოში.

ლიტერატურა

რედაქტირება